CBSE

CBSE EXAM 2016

SL NO.

Name of the student

Fatherís Name

class

CGPA

1

ARYAMAN BISHNOI

JAI KISHAN BISHNOI

X

10

2

KAVISHA GAUTAM

VINOD KUMAR GAUTAM

X

10

3

S D SAHIL

SATYA VUSAN SAHOO

X

10

4

MANISH CHOUHAN

NAND KISHORE

X

10

5

PRIYANSHI

SUBHASH GHORELA

X

10

6

PRATEEK CHABBRA

RAVI KUMAR CHABBRA

X

10

7

ARUN MEENA

DEEPAK MEENA

X

10

8

AKHIL

SURINDER KUMAR

X

10